Tiến Bộ đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Nằm trong lộ trình về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2020, đến thời điểm này, xã Tiến Bộ đã đạt 15/19 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí số 17 về môi trường là một tiêu chí khó cần sự vào cuộc tích cực từ nhân dân để đạt hiệu quả cao nhất.

Tuyến đường tự quản “Xanh – Sạch – Đẹp” do chi hội phụ nữ thôn Cả đảm nhận luôn sạch sẽ, thông thoáng, rực rỡ sắc hoa ven đường. Chị Phạm Thị Hồng, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Cả nói: Để có được điều này, chi hội phụ nữ thôn đã tích cực vận động hội viên và nhân dân thường xuyên tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát động trồng hoa, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.  


Phụ nữ Tiến Bộ quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm

Bà Phạm Thị Thu An, Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Bộ cho biết: Để nâng cao nhận thức người dân trong thực hiện tiêu chí môi trường, xã Tiến Bộ đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, các tổ chức, đoàn thể vào cuộc tích cực cùng nhân dân xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường hoa, tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp. Hiện nay, toàn xã đã thành lập được 10 mô hình tự quản về môi trường, với 135 thành viên, thường xuyên phát động nhân dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, chỉnh trang nhà cửa, trồng hoa, cây xanh ven đường. Đặc biệt, xã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tư vấn, hướng dẫn người dân xây dựng 3 công trình hợp vệ sinh, xử lý rác thải không gây ô nhiễm môi trường. Đến nay, toàn xã có 85% tỷ lệ hộ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, 75% số hộ có nhà tắm hợp vệ sinh; 85,5% số hộ gia đình chăn nuôi có chuồng trại bảo đảm vệ sinh môi trường; 97,6% số hộ sử dụng nguồn nước sạch. 

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới, xã Tiến Bộ sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để nhân dân cùng chung tay góp sức thực hiện, tạo nên diện mạo mới, văn minh hiện đại cho quê hương./.

Theo Yenson.gov.vn