Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Tiến Bộ, Huyện Yên Sơn

1- Đồng chí Vũ Quang Đảm, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Trưởng Ban chỉ đạo.

2 - Đồng chí Trần Quyết Cường, Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phó trưởng ban Thường trực.

3- Đồng chí Hoàng Minh Thảo, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy, Phó Trưởng ban.

4- Đồng chí Phạm Thị Thu An, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, Phó Trưởng ban.

5- Đồng chí Phạm Xuân Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Thành viên

6- Đồng chí Hoàng Minh Trọng, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Thành viên

7- Đồng chí  Trần Văn Sự, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Công chức Văn phòng Ủy ban nhân dân, Thành viên.

8- Đồng chí Hoàng Văn Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự  xã, Thành viên.

9 - Đồng chí Tống Thu Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Thành viên.

10- Đồng chí Ngô Tiến Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã, Thành viên

11- Đồng chí Trần Thế Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, Thành viên

12 - Đồng chí Phạm Văn khoát, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, cán bộ Tư pháp hộ tịch xã, Thành viên

13- Đồng chí Vũ Văn Chính, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã, Thành viên

14 - Đồng chí La Thị Hoa, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Bí thư Chi bộ 13 Thôn Gia, Thành viên.

15 - Đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Trưởng Công an xã, Thành viên

16- Đồng chí  Phạm Hoàng Linh, Chuyên viên VPHU, cán bộ biệt phái, Thành viên.

17-  Đồng chí Trần Phương Thảo, Bí thư Đoàn xã, Thành viên

18- Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Thành viên