Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiến Bộ lần thứ IX

  • Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

  • Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

  • Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã tại Đại hội

  • BCH Đảng bộ xã Tiến Bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

  • Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội