Giới thiệu chung Xã Tiến Bộ, Huyện Yên Sơn

Xã Tiến Bộ nằm ở phía nam huyện Yên Sơn, cách trung tâm huyện 30 km. Phía Đông tiếp giáp với xã Minh Thanh, xã Tú Thịnh; phía Tây tiếp giáp với xã Thái Bình; phía Nam tiếp giáp với xã Vĩnh Lợi, Thượng Ấm; phía Bắc tiếp giáp với xã Công Đa, có tuyến đường Quốc lộ 37 chạy qua.

Toàn xã có 10 thôn với tổng số 1.392 hộ/5.592 nhân khẩu, gồm 10 dân tộc cùng sinh sống, trong đó: Dân tộc kinh 3.496 người chiếm 62,63 %, Cao lan 1.285 người chiếm 23,52 %, Nùng 654 người chiếm 11,97 %, Dao 33 người chiếm 0,6 %, Mông 09 người chiếm 0,16 %, Mường 13 người chiếm 0,24 %, Ê đê 06 người chiếm 0,11 %, Tày 85 người chiếm 1,55 %, Sán dìu 09 người chiếm 0,16 %, Cơ tu 02 người, chiếm 0,04 %.

Tổng diện tích tự nhiên: 4.627,31 ha, trong đó: Đất nông, lâm nghiệp: 4.314,77 ha gồm (Đất sản xuất nông nghiệp 638,34 ha, Đất lâm nghiệp 3.633,52 ha, Đất nuôi trồng thuỷ sản 42,91 ha); Đất phi nông nghiệp: 265,54 ha; Đất chưa sử dụng (đất núi đá): 47 ha.