Yên Sơn tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Năm 2020, huyện Yên Sơn phấn đấu đưa 4 xã: Tân Tiến, Tiến Bộ, Thắng Quân, Tứ Quận về đích nông thôn mới (NTM); đồng thời, nâng số tiêu chí bình quân đạt 15,7 tiêu chí/xã. Do dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương bị ảnh hưởng, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân các địa phương đang nỗ lực xây dựng NTM với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng”.

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Trong đó ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng tại 4 xã: Tiến Bộ, Tứ Quận, Thắng Quân, Tân Tiến. Các xã còn lại phấn đấu đạt thêm từ 1 tiêu chí trở lên; nâng số tiêu chí bình quân đạt 15,7 tiêu chí/xã. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, Huyện ủy chỉ đạo xây dựng 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 12 vườn thuộc hộ gia đình đạt chuẩn vườn mẫu NTM.


Thực hiện tiêu chí về nhà ở, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình
 anh Nguyễn Văn Tuyên, thôn Làng Chẩu, xã Thắng Quân làm nhà ở mới.

Theo sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, xác định cụ thể nội dung, khối lượng công việc cần thực hiện gắn với từng tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới. Từ đó cơ cấu nguồn vốn hỗ trợ thực hiện (gồm: ngân sách nhà nước, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp và huy động của nhân dân, vốn hợp pháp khác...). Theo dự kiến, kế hoạch năm 2020 cần huy động tổng kinh phí từ các nguồn trên 661 tỷ đồng. Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện tăng cường chủ động trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý, phụ trách gắn với thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2020.

Đồng chí Hà Xuân Tiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tứ Quận cho biết, hiện nay Đảng ủy, UBND xã đang tập trung huy động nội lực, triển khai xây dựng hạ tầng nông thôn mới. 3/3 thôn đã khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn và chuẩn bị hoàn thiện; 17/33 nhà ở hộ nghèo, cận nghèo khởi công xây dựng, trong đó đã 8 nhà hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Theo kế hoạch, xã thực hiện bê tông hóa 7,5 km, trong đó có 4 km đường giao thông nội đồng, 3 km đường liên thôn. Hiện huyện đã cấp xi măng 2,5 km đường giao thông nội đồng cho nhân dân của 7 thôn và đã thực hiện bê tông hóa xong.

Từ Nghị quyết lãnh đạo xây dựng nông thôn mới của Đảng ủy xã, Ủy ban MTTQ xã Thắng Quân đã cụ thể hóa thành các nội dung: Tập trung làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và tiêu chí về môi trường. Đồng chí Bàn Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết, hiện nay hệ thống chính trị của xã đã vận động nhân dân hoàn thành 20/34 nhà ở kiên cố. Ủy ban MTTQ xã chọn 3 thôn: Yên Thắng, Văn Lập, Tân Lập làm điểm về môi trường với 140 hộ tham gia; ra mắt 3 mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa nâng tổng số mô hình tự quản lên 16 mô hình. Qua tuyên truyền, vận động, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình, ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi ở, các công trình hợp vệ sinh của người dân được nâng lên.

Hiện nay, tại 4 xã cán đích nông thôn mới trong năm 2020, bên cạnh những tiêu chí phải phát huy nội lực từ người dân thì các công trình cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm với nguồn vốn đầu tư của huyện đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tại các địa phương. Theo ông Tạ Văn Tình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cụ thể hóa từ nghị quyết, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện, đơn vị sẽ tăng cường quản lý quy hoạch đã được phê duyệt; tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn hỗ trợ của Nhà nước có hiệu quả; tập trung huy động các nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ thực hiện chương trình, vận động nhân dân đóng góp phù hợp với khả năng của người dân và huy động các nguồn lực từ xã hội, các doanh nghiệp đóng góp xây dựng NTM.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục